ƽ
您现在的位置是:首页 > 经营品牌
{$produce = "kc";}
编号 型号 生产商 数量 单价 封装 说明 PDF
 X0405MF ST 38000  TO-202 保证原装现货  中平电子 
 X0405MF ST 38000   保证原装现货  中平电子 
 X0403MF ST 38000  TO-202 保证原装现货  中平电子 
 X0403MF ST 38000   保证原装现货  中平电子 
 X225-215H25AKA11 ATI 800  BGA 保证原装现货  中平电子 
 X0409MF ST 38000  TO-202 保证原装现货  中平电子 
 X0409MF ST 38000   保证原装现货  中平电子 
 X0409MF  30000   保证原装现货  中平电子 
 XC2V1000-4FG456C XILINX 5  BGA 保证原装现货  中平电子 
 XC2064-50 EXILINX 129  PLCC-68P 保证原装现货  中平电子 
 X225-215H25AKA13 ATI 18000  BGA 保证原装现货  中平电子 
 X0405MF 1AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0405NF 1AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0403MF 1AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0402NF 1AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0402MF 1AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0402MF 0AA2 ST 12000  TO 202-3 保证原装现货  中平电子 
 X0202NN 5BA4 ST 12000  SOT 223 PLANAR and TOPGLASS 保证原装现货  中平电子 
 X0202MN 5BA4 ST 12000  SOT 223 PLANAR and TOPGLASS 保证原装现货  中平电子 
 X00602MN5BA4 ST 12000  SOT 223 PLANAR and TOPGLASS 保证原装现货  中平电子 
全选 
总数:2675 首页上一页下一页尾页 页次:1/134
其他人也浏览了相关的库存型号
320F28O2PZA
2SC2873-Y
2SA1943.
经营品牌
品牌索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品型号索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品数字索引
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
中平电子
中平电子
 

欢迎QQ咨询

咨询热线:    
0755-83201184
在线客服