ƽ
您现在的位置是:首页 > 经营品牌
{$produce = "kc";} {$produce = "kc";}
编号 型号 生产商 数量 单价 封装 说明 PDF
 KXU50NB  15201  CLCC28 保证原装现货  中平电子 
 KXUV-60145 Flip Chip Technology 78500  CLCC24-CCD 保证原装现货  中平电子 
 KU82395DX-33 INTEL 78500  QFP 保证原装现货  中平电子 
 KTS077CG  5000  SOP28-7.2 保证原装现货  中平电子 
 KS8737 KENDIN 35000  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 KS8995 KENDIN 5600  QFP128 保证原装现货  中平电子 
 KT98100 Kingston 5250  QFP160 保证原装现货  中平电子 
 KT98200 Kingston 4500  QFP 保证原装现货  中平电子 
 KS57P2308Q SEC 75600  QFP80 保证原装现货  中平电子 
 KS5M3U2012 THINE 83600  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 KS8735 KENDIN 58000  QFP128 保证原装现货  中平电子 
 KS57C0002-39 SAMSUNA 8000  DIP 保证原装现货  中平电子 
 KS4223-KS CIRRUS 60000  SSOP 保证原装现货  中平电子 
 KS22173L1 FAIRCHILD 80000  DIP瓷封 保证原装现货  中平电子 
 KS0103-C SAMSUNA 40000  QFP 保证原装现货  中平电子 
 KPC4N35 COSMO 70000  DIP6 保证原装现货  中平电子 
 KPC814 COSMO 80000  DIP4 保证原装现货  中平电子 
 KM62V256DLGI-7L SEC 5000  SOP 保证原装现货  中平电子 
 KM68U2000LTGI-10L SEC 4000  TSOP 保证原装现货  中平电子 
 KM416C254DJ-5 SAMSUNG 5000  SOJ40 保证原装现货  中平电子 
全选 
总数:9598 首页上一页下一页尾页 页次:1/480
其他人也浏览了相关的库存型号
2SB649
经营品牌
品牌索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品型号索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品数字索引
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
中平电子
中平电子
 

欢迎QQ咨询

咨询热线:    
0755-83201184
在线客服