ƽ
您现在的位置是:首页 > 经营品牌
编号 型号 生产商 数量 单价 封装 说明 PDF
 GXLV-233B2.5V-85C Cyrix 1200  TBGA 保证原装现货  中平电子 
 GXI-180BP2.9V Gyrix 25000  TBGA 保证原装现货  中平电子 
 GVT7132D32Q-6 GALVANTECH 56000  QFP 保证原装现货  中平电子 
 GVT7164D32Q-6 GALVANTECH 3000  QFP 保证原装现货  中平电子 
 GW3887SIKZ CONEXANT 5000  BGA 保证原装现货  中平电子 
 GT-48360-L-2 GALILEO 45600  TQFP128 保证原装现货  中平电子 
 GT-6801 GRANDTECH 75000  QFP 保证原装现货  中平电子 
 GTL2014PW NXP 50004  TSOP14 保证原装现货  中平电子 
 GT-48350-P-2 Galileo 4200  QFP208 保证原装现货  中平电子 
 GT-48320A-B-5 GALILEO 78500  BGA 保证原装现货  中平电子 
 GT-48310A-B-2 GALILEO 15201  BGA 保证原装现货  中平电子 
 GSP1/LX SiRF 78500  QFP 保证原装现货  中平电子 
 GSC90031CW Glue3 5000  PLCC 保证原装现货  中平电子 
 GSC90021CWHP1Q Glue2 4500  PLCC 保证原装现货  中平电子 
 GS8120-174-008D GLOBESPAN 5250  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 GS7470-174-008D GLOBESPAN 35000  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 GS7070-174-008DA2 GS 75600  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 GS7770-001-001U GLOBESPAN 5600  BGA 保证原装现货  中平电子 
 GS7370-174-004K GS 58000  TQFP 保证原装现货  中平电子 
 GS7266-474-002J GLOBESPAN 83600  BGA 保证原装现货  中平电子 
全选 
总数:7135 首页上一页下一页尾页 页次:1/357
其他人也浏览了相关的库存型号
1N4754A
25Q32BVSIG
78M24
50N06L.
经营品牌
品牌索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品型号索引
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
产品数字索引
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
中平电子
中平电子
 

欢迎QQ咨询

咨询热线:    
0755-83201184
在线客服